Đông Triều vào mùa na chín

Từ đầu tháng 8, Đông Triều bắt đầu vào mùa na chín. Ước tính, vụ na này đạt sản lượng khoảng trên 11.000 tấn, thời gian thu hoạch trong vòng khoảng 1 tháng.

Theo các chủ vườn na, những quả na đầu vụ khá to, sáng màu, mắt to, tròn quả, giá bán na loại 1 đạt 50.000 đồng/kg, loại 2 giá 30.000/kg.
Theo các chủ vườn na, những quả na đầu vụ khá to, sáng màu, mắt to, tròn quả, giá bán na loại 1 đạt 50.000 đồng/kg, loại 2 giá 30.000/kg.

Chất lượng quả na Đông Triều được nâng dần theo từng năm, do người dân áp dụng trình quy trình VietGAP trong trồng, chăm sóc, thu hoạch na. Hiện diện tích na VietGAP của Đông Triều đạt trên 350ha, chiếm gần 40% tổng diện tích toàn vùng na.
Chất lượng quả na Đông Triều được nâng dần theo từng năm, do người dân áp dụng trình quy trình VietGAP trong trồng, chăm sóc, thu hoạch na. Hiện diện tích na VietGAP của Đông Triều đạt trên 350ha, chiếm gần 40% tổng diện tích toàn vùng na.

Theo định hướng của TX Đông Triều, nhiều chủ vườn na đã và đang tiến hành “trẻ hoá” cây na thông qua việc cải tạo giống, qua đó nâng cao chất lượng, sản lượng quả.
Theo định hướng của TX Đông Triều, nhiều chủ vườn na đã và đang tiến hành “trẻ hoá” cây na thông qua việc cải tạo giống, qua đó nâng cao chất lượng, sản lượng quả.

Những vườn na của người dân Đông Triều được quy hoạch khoa học, canh tác an toàn, cảnh sắc tươi đẹp, là tiền đề để phát triển mô hình du lịch sinh thái hiện đang bắt đầu thu hút du khách, nhất là dòng du khách Hàn Quốc.
Những vườn na của người dân Đông Triều được quy hoạch khoa học, canh tác an toàn, cảnh sắc tươi đẹp, là tiền đề để phát triển mô hình du lịch sinh thái hiện đang bắt đầu thu hút du khách, nhất là dòng du khách Hàn Quốc.

Chính vụ na năm nay ước sản lượng đạt trên 11.000 tấn, thời gian thu hoạch tập trung trong tháng 8, trùng với thời điểm thu hoạch của một số hoa quả khác. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường xúc tiến tiêu thụ đối với quả na.
Chính vụ na năm nay ước sản lượng đạt trên 11.000 tấn. TX Đông triều kỳ vọng đạt doanh thu gần 300 tỷ đồng. Tuy nhiên thời gian thu hoạch vụ na tập trung trong tháng 8, trùng với thời điểm thu hoạch của một số hoa quả khác. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường xúc tiến tiêu thụ đối với quả na.
Việt Hoa