Quảng Yên sau 3 năm tham gia OCOP

Thực hiện Chương trình “Quảng Ninh – Mỗi xã, phường một sản phẩm” giai đoạn 2013-2016, TX Quảng Yên đã tích cực thực hiện. Đến nay, sau 3 năm triển khai, thị xã đã thu được nhiều kết quả, sản phẩm truyền thống, đặc trưng của địa phương đã được nâng cao giá trị, tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh.

Để chủ động triển khai có hiệu quả chương trình, thị xã đã thành lập Ban điều hành Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” Quảng Yên. Ban điều hành đã ban hành các kế hoạch với những mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện nội dung của Chương trình OCOP theo lộ trình từng năm.

Theo đó, triển khai chương trình OCOP, Quảng Yên xác định giải pháp quan trọng, hàng đầu là tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, làm cho người dân hiểu rõ vai trò, vị trí chủ thể của mình khi tham gia thực hiện chương trình. Để tạo được sự lan toả rộng rãi, thị xã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể, xã, phường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực về nội dung, chu trình, sản phẩm, đơn vị sản xuất… Qua đó, sau 3 năm thực hiện, trên địa bàn thị xã đã tổ chức 10 cuộc hội nghị từ cấp thị xã đến xã với gần 200 lượt người tham dự; phát hơn 2.600 tờ rơi, poster tuyên truyền về các sản phẩm OCOP, chu trình thực hiện sản phẩm…

Các hộ tham gia chương trình OCOP được hỗ trợ về thiết kế bao bì, mãn nhác cho sản phẩm OCOP. Trong ảnh: Người dân xã Nam Hoà, TX Quảng Yên sản xuất thuyền nan.
Các hộ tham gia chương trình OCOP được hỗ trợ về thiết kế bao bì, mãn nhác cho sản phẩm OCOP. Trong ảnh: Người dân xã Nam Hoà, TX Quảng Yên sản xuất thuyền nan.

Bên cạnh đó, thị xã đã chủ động, áp dụng một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung, hỗ trợ lãi suất tín dụng thương mại để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và hộ cá thể tham gia chương trình, như: Hỗ trợ các dự án phát triển thương hiệu rau an toàn Quảng Yên, trứng gà Tân An, hỗ trợ quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, giống, vật tư, chuyển giao khoa học, kỹ thuật các vùng sản xuất tập trung; hỗ trợ sản phẩm thiết kế nhãn mác, bao bì, in ấn. Trong 3 năm thực hiện chương trình, thị xã đã hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ lãi suất tín dụng thương mại cho 19 dự án phát triển sản phẩm với tổng mức đầu tư là 159,887 tỷ đồng. Qua các chính sách hỗ trợ trên góp phần giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh phát triển, mở rộng sản xuất, ứng dụng KHCN để nâng cao giá trị sản xuất, tăng cường xúc tiến thương mại thị trường nội địa và hoàn thành các sản phẩm theo hướng hợp chuẩn, hợp quy.

Sau 3 năm triển khai, thị xã đã có 9 tổ chức kinh tế và hộ sản xuất tham gia vào chương trình OCOP giai đoạn 2014-2016 với 11 sản phẩm, trong đó có sản phẩm trứng gà Tân An đạt hạng 4 sao cấp tỉnh, 2 sản phẩm được đánh giá, chấm điểm đạt hạng 3 sao là rau mầm Song Hành và thuyền nan Nam Hoà. Thị xã đã quan tâm, hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ lãi suất tín dụng thương mại cho 19 dự án phát triển sản phẩm với tổng mức đầu tư trên 159 tỷ đồng. Đến nay, người sản xuất nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại trong việc kinh doanh và gia tăng giá trị cho những sản phẩm truyền thống của địa phương.

Để tăng cường quảng bá các sản phẩm OCOP của thị xã đến đông đảo người tiêu dùng, 3 năm qua, bên cạnh việc phát huy hiệu quả của Trung tâm OCOP cấp huyện nằm tại vị trí thuận lợi trong địa phận của chợ Rừng, Ban điều hành OCOP thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực thực hiện tổ chức cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia trưng bày và bán sản phẩm tại các hội chợ diễn ra trên địa bàn tỉnh. Qua các cuộc hội chợ, khu gian hàng của thị xã đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan và mua sắm, các sản phẩm OCOP của Quảng Yên được khách hàng đánh giá cao, nhiều sản phẩm có sức tiêu thụ tốt, như: Nem chua Quảng Yên, bánh gio Hà Nam, rau an toàn Quảng Yên…

Từ những kết quả đạt được trong 3 năm qua, thời gian tới, TX Quảng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương; sử dụng, vận hành hiệu quả Trung tâm Trưng bày và bán sản phẩm OCOP thị xã, tham gia mạng lưới trung tâm OCOP toàn tỉnh; hỗ trợ phát triển, nâng cao số lượng, chất lượng, mẫu mã các sản phẩm hiện có, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài tỉnh; xây dựng một số sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn thương hiệu. Trong giai đoạn 2017-2020, thị xã phấn đấu có 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao trở lên cấp tỉnh và có ít nhất 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn có thể xuất khẩu.

 

Nguồn: Báo Quảng Ninh