Khoai lang sấy Móng Cái

Khoai lang siêu cao sản, chất lượng cao của HTX  nông, lâm, ngư nghiệp Thái An: tổ 8 khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin giới thiệu