Mía tím Quảng ninh

Tính chất đặc trưng của mía tím Quảng Ninh là lóng mía ngắn, ăn mềm  mà những sản phẩm cùng loại khác không có, tạo nên danh tiếng của mía tím Quảng Ninh.

Thông tin giới thiệu