Ngán Quảng ninh

Con ngán là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng với đầy đủ các chất protit, gluxit, lipid, nhiều vitamin, khoáng chất, các yếu tố vi lượng thiết yếu cho con người.

Thông tin giới thiệu