Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh

Sản phẩm OCOP 4 của Tỉnh Quảng Ninh đã được Viện Công nghệ thực phẩm đạt các tiêu chuẩn, được cấp mã số, mã vạch, thiết kế bao bì, nhãn mác, xác lập quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất Bia Rượu Nước giải khát

Thông tin giới thiệu