Thông Quảng ninh

Cây thông nhựa ở Quảng Ninh thường có lá đâm thẳng, màu xanh nhạt, tán cây có hình tháp phân thành nhiều cành.

Thông tin giới thiệu